укр | рус

Школа салонного бизнеса

Окрытие салона красоты → Стаття "Дві ключові навички успішного підприємця"

Partner Business School

Публікація: «Дві ключові навички успішних підприємців-початківців,

Або як собі допомогти реалізувати мрію»

Якщо ви вважаєте, що у вас вийде –

у вас вийде. Якщо ви вважаєте, що

у вас не вийде – ви маєте рацію.

Генрі Форд

Вислів Генрі Форда, всесвітньовідомого засновника корпорації «Форд Мотор» та одного з найбагатших людей за всю історію, влучно відтворює переконання, яке властиве двом протилежним категоріям людей. Такий розподіл чітко відслідковується і  в групах слухачів, які проходять підготовку в нашій Бізнес-школі. Звичайно, ніхто з них не проговорює свій страх невдачі вголос, однак деструктивні переконання прослідковуються в репліках, запитаннях, уточненнях. Безперечно, це природно мати сумніви, передбачати ризики, роздумуючи про нову справу. Це допомагає критично підійти до питання і шукати відповіді у вигляді інформації, яка може закрити білі плями у знаннях. Для цієї цілі і слугують бізнес-курси для майбутніх директорів-власників Beauty-підприємств. Але те, що є доцільним на етапі збору необхідної інформації для реалізації задуманого, те ж гальмує рух вже на початку втілення бізнес-ідеї.

Метафорою може бути політ літака: взявши розгін, він стрімко рухається вперед, і варіантів пригальмовувати на злітній смузі чи, піднявшись над землею, знову повернутися назад, крім екстремальних випадків, звісно, – немає! Так і у створенні власного бізнесу – всі підготовчі роботи: ситуаційний аналіз ринку, навчання на спеціалізованих курсах, аналіз бізнес-ідеї (затребуваність, унікальність, ексклюзивність і т.д.) необхідно провести завчасно і об’ємно та не пожалкувати часу і засобів – це Ваша злітна смуга і вона має бути надійною. Але після відриву від землі всі сумніви залишаємо за бортом і стрімко рухаємося до нашої мрії!

Що ж допоможе досягти бажаного і не зрадити своїй мрії? Які психічні процеси відкривають двері до успіху, а які – обмежують? Які навички є ключовими в щоденній роботі підприємця і як їх сформувати? Які психологічні прийоми та техніки доцільно використовувати як інструменти для щоденної реалізації задуманого? Відповіді на дані запитання і будуть висвітлені в цій публікації.

Загалом, щоб залишатися сконцентрованим на своїй мрії та майбутньому бажаному «Я», а також активним до поставлених цілей та задач, необхідно ретельно попрацювати та сформувати чи розвинути дві навички, а саме:

  1. Навичку самомотивації, тобто перейти від стратегії поведінки «стимул – реакція» (зовнішня мотивація) до внутрішньої мотивації, зробивши її з часом рисою характеру.

  2. Навичку мислити з орієнтацією на результат, вирішуючи всі задачі та проблеми (від найменших до найбільших) крізь призму бажаного результату, який хочеться і можна досягти.

 Тож, щоб зрозуміти механізм формування окремо кожної, спочатку розглянемо суть внутрішньої мотивації і її структуру. І перше, що хочеться відмітити і про що знають всі ще зі школи чи дитсадочка – це систему, яка привчає з дитинства до примітивної поведінкової схеми «стимул – реакція». До того ж нам здається, що інше і не працює. Так мотивують нас на робочому місці, так ми мотивуємо своїх дітей. Тому в результаті зявляється особистість, яка нездатна працювати заради власного задоволення, її цікавить лише нагорода за зусилля. І якщо, працюючи по найму, ми отримуємо цей стимул від роботодавця, то при створенні власної справи мотивація лягає повністю на наші плечі. Звісно, можна себе стимулювати маленькими чи великими подарунками за досягнення проміжних цілей, однак перехід до внутрішньої мотивації неминучий, якщо є бажання не лише створити підприємство, але й залишатись актуальними протягом усього життєвого циклу. Навряд чи буде мотивованим персонал, де директор не випромінює енергію, що йде зсередини, та яку акумулюють саме процеси внутрішньої мотивації, тобто виконання певної роботи через інтерес до неї та відчуття її цінності. Варто відмітити, що внутрішня мотивація проявляється у відчуттях:

1) компетентності – це відчуття всієї повноти своїх можливостей, а саме відчуття «я знаю», «я можу»;

2) самодетермінації – це усвідомлення себе (і лише себе) причиною своїх дій.

Перераховані вище відчуття компетентності та самодетермінації є базовими потребами людини, і їх задоволення приводить до появи внутрішньої мотивації: згадайте свій успішний досвід з виконання певного завдання, коли Ви вміло застосували свої знання, вміння, навички, самостійно прийнявши рішення про хід реалізації з орієнтацією на кінцевий результат і важливу взаємодію, відтворюючи емоції, які ви пережили – відчуття осмислення свого існування, відчуття повноти життя, задоволення, щастя, тобто ви відчули психологічне благополуччя, яке є вагомим елементом структури внутрішньої мотивації. Чим вищий рівень задоволення базових потреб – тим вищий рівень психологічного благополуччя, тобто підвищується якість життя.

Однак підвищення якості життя завжди напряму пов’язане з внутрішніми цінностями, які включають в себе особисте зростання, інтелектуальний розвиток, міжособистісні стосунки і т. д., до зовнішніх же належить фінансовий успіх, слава, статус і т. д.  В разі, якщо діяльність, яка виконується, не є важливою – ніякого відчуття психологічного благополуччя немає!

І останнім елементом структури внутрішньої мотивації, який являє собою заключну і вагому ланку, є особистісна орієнтація, що поділяється на:

1) автономну орієнтацію – розуміння зв’язку між усвідомленою поведінкою і результатом. Джерелом поведінки є усвідомлення своїх потреб і відчуттів;

2) підконтрольну орієнтацію – також усвідомлюється зв’язок між поведінкою та результатом, однак джерело поведінки – зовнішні впливи;

3) безособову орієнтацію – переконання, що результат не буде досягнутий цілеспрямовано.

Отже, задовільнити базові потреби може не кожен, а тільки той, хто спирається на внутрішні цінності та має автономну особистісну орієнтацію, тому внутрішня мотивація – це риса особистості, яка у Вас або вже є, або ж ви її можете сформувати завдяки певним прийомам та технікам.

Графічно структуру внутрішньої мотивації можна зобразити так:

Мотиваційний п’ятикутник

Автономна мотиваційна орієнтація


pic1.png

Підсумовуючи і відштовхуючись від мотиваційного п’ятикутника, можна сказати наступне:

1. Внутрішня мотивація формується, коли поєднані всі елементи структури. Тобто ми розуміємо, що бажаний результат напряму залежить від нашої діяльності, знаємо, які компетентності застосовуємо, як будуємо процес реалізації та усвідомлюємо важливість даного процесу для нас.

2. Постійна практика з формування та розвитку внутрішньої мотивації та вживання у фіксовану роль – самомотивованої людини, переводить особу на третій рівень – (суб’єктивно-ціннісний) – коли внутрішня мотивація стає рисою характеру та набуває статусу цінностей.

3. Інструментом для розвитку внутрішньої мотивації через виконання певних задач може бути наступний алгоритм:

 

pic2.png

                                                                               

Опрацьовуючи кожну задачу згідно з даним алгоритмом, ми формуємо внутрішню мотивацію до виконання, і по ходу її реалізації набуваємо досвіду внутрішньо вмотивованої поведінки, яку на наступних етапах необхідно перевести у цінність (ціннісну сферу). Тобто людина переходить на третій рівень – внутрішня мотивація стає рисою характеру і особистість здатна самостійно змінювати ситуацію, а сама вона стає вищою за її вимоги.

Для того, щоб дійти до такого рівня, потрібно багато зусиль та часу. Однак, розуміючи сам механізм, який викладений вище – все стає можливим!

Самомотивація – Ваш двигун і перша необхідна ключова навичка, з якою нерозривно пов’язане вміння розглядати задачу, проблему чи ситуацію через призму бажаного результату, а оце вже друга навичка успішного підприємця-початківця, про яку я писала на початку публікації. Для її формування ефективно використовується коучингова техніка «Рамка результату», яка включає 4 етапи:

1. Натхнення. Стадія, на якій виставляються бажані цілі. Головне запитання – Чого я хочу?

2. Втілення. Стадія, де прописуються етапи реалізації. Головне запитання Що я буду робити, щоб досягти поставлених цілей?

3. Інтеграції. Стадія визначення обмежень та ресурсів для досягнення бажаних цілей. Головні запитання – Що може мені завадити? Які ресурси необхідні мені для реалізації задуманого?

4. Завершення. Стадія усвідомлення результату. Головне запитання – Як я дізнаюся, що досяг поставленої цілі?

Рамка кінцевого результату


pic3.png

Постійна практика з використання даної техніки у вирішенні стратегічних, практичних та оперативних питань змінює мислення, а також, у поєднанні з внутрішньою мотивацією, робить людину мегапродуктивною та ефективною.

І, підсумовуючи, хочеться дати просту рекомендацію. Мисліть з орієнтацією на кінцевий результат і привчайте до цього Ваших колег (підлеглих). Випромінюйте внутрішню мотивацію і своїм прикладом запалюйте інших! 

Успішної реалізації Вам задуманого!

З повагою, Алла Онищенко, бізнес-тренер та коуч Partner Business School,

Генеральний директор та власник Закладу професійної освіти

«Партнер Плюс», мережі Центрів косметології та естетичної

медицини «Райський птах», Медичного центру «Партнер Плюс»


Наши проекты:

Школа массажа ЦРСБ Партнер+: курсы массажистов, детский массаж, Киев    Школа маникюра и педикюра ЦРСБ Партнер+    Школа Косметологии ЦРСБ Партнер+: косметорлогия обучение, курсы, школы    Школа тату ЦРСБ Партнер+: курсы тату, татуажа, татуировки    Школа парикмахерского искусства, стиля и визажа ЦРСБ Партнер+: курсы парикмахеров, визажа    Школа заочное отделение: косметорлогия, массаж, маникюр, педикюр, визаж, парикмахер    Видео обучение: косметорлогия, массаж, маникюр, педикюр, визаж, парикмахер